Қашықтықтан оқыту технологиясы


 

Professional orientation work with school graduates

                                                Professional orientation work with school graduates

Schools Responsible Day Time Phone responsible persons
1 School №1 A.Baytursynov Amanbaeva Gauhar, Ibraeva, Dzhurabekova, Senbekқyzy, Aldabergenova 23.02.2018 10.00 87027922588
2 School №2 Hamza Amanbaeva Gauhar, Khodjaeva, Rismetov, Yusupov, Karimov Ziyadinova 24.02.2018 11.00 87027922588
3 School №3 A.Temur Erzhigitova Aigul, Khodjaeva, Dzhurabekova, Bimenova, Abduhamidova, Muhanova 22.02.2018 10.00 87026667978
4 SG №4 S.Seifullin Imankulova Madina Erehanova, Orazbekova 27.02.2018 10.00 87014351761
5 School №5 G.Muratbaeva Abitaeva Saul Saparbayev, Shoybekova, Rysbaeva, Zhapparova, Litvinyuk 23.02.2018 10.00

87764045599

87754045599

6 School №6M. Mametova Kuzembaeva Dina, Zhurabekova, Bimenova, Ishmetova 22.02.2018 10.00 87081939009
7 SG№7 S.Erubaeva Omash Karlygash, Zhienbaeva 24.02.2018 11.00 87025529308
8 School №8 N.Torekulova Abitaeva Saule Dzhurabekova, Bimenova, Musakhodzhayeva, Kokenova 27.02.2018 11.00

87764045599

87754045599

9 SG№9 Nekrasova Kuzembaeva Dina Saparbayev, Shimpeisova, Sadykov Tulbasieva, Abdihanova, Urazymbetova 22.02.2018 11.00 87081939009
10 School №10 Al-Farabi

Imankulova Madina Litvinyuk, Japarova,

Begimova M.

24.02.2018 11.00 87014351761
11 School №11 J. Zhabayev Erzhigitova Aigul, Abduhamidova, Shynpeisova 22.02.2018 11.00 87026667978
12 School №12 Satpayev Omash Karlygash, Kulahmedov, Saparbayev, Autenov 24.02.2018 11.00 87025529308
13 School №13 A. Navoi Erzhigitova Aigul, Kulahmedov, Kөkenov, Mahatova, Taimbetova 27.02.2018 12.00 87026667978
14 school №14 Erzhigitova Aigul, Alisherova, Ibraeva, Mashirap 22.02.2018 12.00 87026667978
15 School №15 M.Zhumabaev Kuzembaeva Dina Alimova, Kaldybekova, Abdugapparova, Kasymova 23.02.2018 10.00 87081939009
16 School №16 T.Begeldinov Kuzembaeva Dina Shimpeisova, Saparbayeva, Nizamutdinova, Kantarbaeva, Sarsenova, Tazhibaeva 27.02.2018 10.00 87081939009
17 SG№17 Ataturk Abitaeva Saule,Ualisherova, Abitaeva, Ospanov Dadashov, Abdramanova, Alimova, Kaldybekova 24.02.2018 12.00

87764045599

87754045599

18 SG №18 Zh. Yedilbayev

Amanbaeva Gauhar Shimpeisova, Saparbayev,

Matzhanova, Yermaganbetova, Artykbaev

22.02.2018 12.00 87027922588
19 School №19

Ermankulova Madina, Aitbaeva, Azimhanova, Tastaeva

Baytleuova, Nurzhigitova, Aldabergenova

26.02.2018 10.00 87014351761
20 School №20 Yermankulova Madina,Habibullaeva 26.02.2018 11.00 87014351761
21 School №21

Erzhigitova Aigul, Babakhanova, Khodjaeva, Ospanov

Begimova, Kenzhebai

27.02.2018 10.00 87026667978
22 School №22 Abitaeva Saule Ryskeldieva, Orazbekova

29.02.2018

 

10.00

87764045599

87754045599

23 School №23

Amanbaeva Gauhar, Ualisherova, Taimbetova,

Mahatova, Bakhtiyarova, Fayzieva

25.02.2018 10.00 87027922588
24 School №24

Kuzembaeva Dina  Ualisherova , Ibraeva, Bitanova,

Jakypova, Zhakenov

27.02.2018 11.00 87081939009
25 School №25 Erzhigitova Aigul 23.02.2018 11.00 87026667978
26 School №26 Amanbaeva Gauhar 26.02.2018 11.00 87027922588
27 School №27 Ermankulova Madina Saparbayeva 26.02.2018 12.00 87014351761
28 School №31 Abai

Kuzembaeva Dina Saparbayeva, Shimpeisova,

Artykbaeva, Aiupova

29.02.2018 10.00 87081939009
29 School  by. M. Abenov

Amanbaeva Gauhar, Koshtaeva, Aitbaeva, Bimenova,

Dzhurabekova, Shertaev

27.02.2018 12.00 87027922588
30 School  by S.Rahimov

Erzhigitova Aigul, Koshtaeva, Nizamutdinova,

GaiMetov

27.02.2018 11.00 87026667978
31 School  by Sh.Niyazov Abitaeva Saule, Dadashova, Abduhamidova 01.03.2018 11.00

87764045599

87754045599

32 School  by E. Izatullaev Ermankulova Madina, Shamsutdinova 24.02.2018 12.00 87014351761

1/18